top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Ve Studiu I.N.spirace klademe důraz na ochranu soukromí našich uživatelů. Následující zásady ochrany soukromí vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme.

Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

1. Shromažďování informací Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů: - informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému; - informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;​ - informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách; - informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte; - informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku; - informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat; - jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete. ​Tyto informace nám pomáhají porozumět, jak uživatelé komunikují s našimi webovými stránkami a zlepšit jejich zážitek.

2. Účel shromažďování informací Používáme informace, které shromažďujeme, pro následující účely: - Porozumění tomu, jak uživatelé komunikují s našimi webovými stránkami. - Vylepšování našich webových stránek a poskytování lepšího uživatelského zážitku.

3. Nakládání s informacemi Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely: - správu našich webových stránek a podnikání; - přizpůsobení našich webových stránek právě vám; - umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách; - zasílání nekomerčních obchodních sdělení; - zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení; - zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete); - poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele); - vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem; - udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům; - ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a - další použití. Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu. Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

4. Uchovávání osobních údajů Následující zásady a postupy se týkají uchovávání údajů. Jejich cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání. Pokud nemáme žádnou trvalou legitimní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, vaše údaje buď vymažeme nebo anonymizujeme, nebo, pokud to není možné, údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

5. Bezpečnost vašich osobních údajů Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall). Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

6. Aktualizace podmínek Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

7. Vaše práva Máte právo nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování takovýchto informací bude podléhat předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa). V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout. Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

8. Webové stránky třetích stran Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

9. Soubory cookies Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Typy souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže: Nezbytné soubory cookies zlepšující bezpečnost návštěvníků tím, že zabraňují podvržení křížového požadavku na webu. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webových stránek a návštěvníka. Dále pak statistické cookies registrující statistické údaje o chování uživatelů na webových stránkách. Používájí se pro interní analytiku na webových stránkách. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies. Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. ​

bottom of page