top of page

POWERJÓGA - JÓGA V DYNAMICE DECHU


Autor článku: Martina Harmsová


Dynamické cvičení jógy vyvolává představy o síle a napětí. Jsou to mylné představy, které vycházení z nesprávného pochopení slova "power".

Tempo závisí na prodlužujícím se dechu a současně plynulosti, která je základním kamenem powerjógy. Jedná se o spojení přístupu, kombinujícího sílu a ohebnost /sthira/sukham) a rozhodnutí cvičícího, s jakou odpovědností k sobě samému vše provádí. Powerjóga nabízí způsob praktikování ásan a technik jógy podle individuálních možností. Nepřikazuje a nekáže, ale poskytuje možnosti, dle kterých si každý volí vlastní pšístup. Powerjóga rozvíjí sílu a možnost pro vlastní rozhodnutí a z toho plynoucí odpovědnost. To je význam "power".

Ve spojení slov power a jóga dochází k vědomé dynamické meditaci. Powerjóga je prostředníkem k vykořenění ze zajetých vzorců chování, kolejí a nevědomostí. Dává možnost uvědomit si a odstoupit od každodenního stresu a nalézt v sobě klid. Otočením pozornosti k sobě sama člověk zjistí, jak co provádět, a tím se ve cvičení řídí. Dochází k postupnému pochopení síly, kterou každý z nás máme ve svých rukách.

Powerjóga vědomě a pomalu provádí pohyb a jako druhý pól rovnováhy zastavuje pozice na delší čas. Dochází-li k transformaci jógou, je nutné, aby mozek dokázal ve spolupráci s mozečkem přebudovávat špatné pohybové a dechové vzorce. A právě na to potřebuje čas a řízený dech. Bez dechu jsou pozice prázdnými konstrukcemi, které nemají svůj význam. Když toto vše správně probíhá, je jóga vysoce účinný systém pro péči o vnitřní tělo a samozřejmě postupně (a především) o mysl. Když dojde k uvolnění mysli, dojde i k uvolnění těla a je zde předpoklad pro komplexní přístup ke zdraví. To, co instruktor powerjógy učí, je třeba přenést i do běžného života. Vědomí, které praxí jógy člověk rozvíjí a pročišťuje, je rozhodující faktor cítění a vnímání, co člověku dělá dobře a co ne. Jóga je meditativní stav od svého prapočátku. Jen o cvičení v minulosti nikdy nešlo.

Až západní civilizace jógu praktikuje fyzicky. Je proto jediný důvod. Aby západní člověk dokázal bez pohybu sedět, meditovat, potřebuje jemně pečovat o tělo (jógou). Tímto způsobem dochází k přípravě zklidnění mysli. Je snadnější uchopit sebe sama přes zaměření pozornosti na tělo, které je "konkrétní", než se věnovat něčemu, čemu člověk nevěří. Pozornost obrácená při cvičení na tělo zaměstnává mysl, člověk se učí být si vědomý a mít ve svých rukách rozhodnutí, která činí. Tím je "hlava" pročišťována a mysl se stává klidnější. Otevírá se zde prostor pro směřování k prapůvodu jógy. I když to není vyřčeno, člověk pravidelnou praxí dochází ke zklidnění a uvědomění, že i jednoduché pozice v delších výdržích jsou náročnější než ty, ve kterých se ani nezastaví.

Trocha historie

Powerjóga je dalším z druhů jógy, vzcházejících z hathajógy a aštangajógy. Powerjóga se zaměřuje na protažení celého těla, které stejně jako u jiných druhů jógy, probíhá od hloubky na povrch. Powerjóga jako taková volně následuje třetí a čtvrtý stupeň aštangajógy. Hlavními prvky této jógy jsou tedy ásany a pránájáma ... dech. Není tedy o výkonu ani o síle.

VĚDĚLI JSTE, ŽE ŽÁDNÁ PRAVÁ, ALE LEVÁ JÓGA NEEXISTUJE?

VĚDĚLI JSTE, ŽE VĚDOMÝ DECH JE PRÁVĚ TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKT CELÉHO PRAKTIKOVÁNÍ POWERJÓGY?

VAŠE MARTINA H.

42 zobrazení
bottom of page